Στατιστικά 2019

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2019

των στοιχείων Ιανουαρίου 2019

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2019

των στοιχείων Μαρτίου 2019

των στοιχείων Απριλίου 2019

των στοιχείων Μαίου 2019

των στοιχείων Ιουνίου 2019

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2019

data for January 2019

data for February 2019

data for March 2019

data for April 2019

data for May 2019

data for June 2019