Στατιστικά 2018

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2018

των στοιχείων Ιανουαρίου 2018

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2018

των στοιχείων Μαρτίου 2018

των στοιχείων Απριλίου 2018

των στοιχείων Μαίου 2018

των στοιχείων Ιουνίου 2018

των στοιχείων Ιουλίου 2018

των στοιχείων Αυγούστου 2018

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2018

των στοιχείων Οκτωβρίου 2018

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2018

data for January 2018

data for February 2018

data for March 2018

data for April 2018

data for May 2018

data for June 2018

data for July 2018

data for August 2018

data for September 2018

data for October 2018