Στατιστικά 2018

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2018

των στοιχείων Ιανουαρίου 2018

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2018

των στοιχείων Μαρτίου 2018

των στοιχείων Απριλίου 2018

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2018

data for January 2018

data for February 2018

data for March 2018

data for April 2018