Στατιστικά 2017

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2017

των στοιχείων Ιανουαρίου 2017

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2017

των στοιχείων Μαρτίου 2017

των στοιχείων Απριλίου 2017

των στοιχείων Μαίου 2017

των στοιχείων Ιουνίου 2017

των στοιχείων Ιουλίου 2017

των στοιχείων Αυγούστου 2017

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2017

των στοιχείων Οκτωβρίου 2017

των στοιχείων Νοεμβρίου 2017

των στοιχείων Δεκεμβρίου 2017

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2017

data for January 2017

data for February 2017

data for March 2017

data for April 2017

data for May 2017

data for June 2017

data for July 2017

data for August 2017

data for September 2017

data for October 2017

data for November 2017

data for December 2017