Στατιστικά 2016

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2016

των στοιχείων Ιανουαρίου 2016

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2016

των στοιχείων Μαρτίου 2016

των στοιχείων Απριλίου 2016

των στοιχείων Μαίου 2016

των στοιχείων Ιουνίου 2016

των στοιχείων Ιουλίου 2016

των στοιχείων Αυγούστου 2016

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2016

των στοιχείων Οκτωβρίου 2016

των στοιχείων Νοεμβρίου 2016

των στοιχείων Δεκεμβρίου 2016

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2016

data for January 2016

data for February 2016

data for March 2016

data for April 2016

data for May 2016

data for June 2016

data for July 2016

data for August 2016

data for September 2016

data for October 2016

data for November 2016

data for December 2016