Στατιστικά 2015

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των στοιχείων Προσλήψεων - Αποχωρήσεων

των συνολικών στοιχείων 2015

των στοιχείων Ιανουαρίου 2015

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2015

των στοιχείων Μαρτίου 2015

των στοιχείων Απριλίου 2015

των στοιχείων Μαίου 2015

των στοιχείων Ιουνίου 2015

των στοιχείων Ιουλίου 2015

των στοιχείων Αυγούστου 2015

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2015

των στοιχείων Οκτωβρίου 2015

των στοιχείων Νοεμβρίου 2015

των στοιχείων Δεκεμβρίου 2015

Information in English

totals for Retirements - Inflows

totals for 2015

data for January 2015

data for February 2015

data for March 2015

data for April 2015

data for May 2015

data for June 2015

data for July 2015

data for August 2015

data for September 2015

data for October 2015

data for November 2015

data for December 2015