Στατιστικά 2014

Πληροφορίες στα Ελληνικά

των συνολικών στοιχείων 2014

των στοιχείων Ιανουαρίου 2014

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2014

των στοιχείων Μαρτίου 2014

των στοιχείων Απριλίου 2014

των στοιχείων Μαίου 2014

των στοιχείων Ιουνίου 2014

των στοιχείων Ιουλίου 2014

των στοιχείων Αυγούστου 2014

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2014

των στοιχείων Οκτωβρίου 2014

των στοιχείων Νοεμβρίου 2014

των στοιχείων Δεκεμβρίου 2014

Information in English

totals for 2014

data for January 2014

data for February 2014

data for March 2014

data for April 2014

data for May 2014

data for June 2014

data for July 2014

data for August 2014

data for September 2014

data for October 2014

data for November 2014

data for December 2014