Στατιστικά 2013

Πληροφορίες στα Ελληνικά

εξέλιξης στοιχείων 2009 - 2013

των συνολικών στοιχείων 2013

των στοιχείων Ιανουαρίου 2013

των στοιχείων Φεβρουαρίου 2013

των στοιχείων Μαρτίου 2013

των στοιχείων Απριλίου 2013

των στοιχείων Μαίου 2013

των στοιχείων Ιουνίου 2013

των στοιχείων Ιουλίου 2013

των στοιχείων Αυγούστου 2013

των στοιχείων Σεπτεμβρίου 2013

των στοιχείων Οκτωβρίου 2013

των στοιχείων Νοεμβρίου 2013

των στοιχείων Δεκεμβρίου 2013

Information in English

evolution of employment from 2009 - 2013

totals for 2013

data for January 2013

data for February 2013

data for March 2013

data for April 2013

data for May 2013

data for June 2013

data for July 2013

data for August 2013

data for September 2013

data for October 2013

data for November 2013

data for December 2013