Α. Τακτικό προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
Κατηγορία 2014 2015
  Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 110 110 110 110 109 108 109 111 112 115 118 117 117
ΒΟΥΛΗ 1.169 1.167 1.170 1.173 1.177 1.177 1.182 1.182 1.183 1.182 1.181 1.183 1.182
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.752 1.745 1.743 1.743 1.743 1.741 1.741 1.732 1.733 1.697 1.695 1.689 1.688
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 419 417 417 416 414 412 410 410 410 417 416 414 410
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - - - - - - - - - 2.089 2.088 2.086 2.080
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.686 15.694 15.699 15.745 15.741 15.733 15.755 15.699 15.694 15.686 15.714 15.813 15.800
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 87.067 86.986 87.031 86.955 86.776 86.797 86.723 86.592 86.440 86.358 86.341 86.694 86.639
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.945 1.937 1.943 1.921 1.917 1.916 1.928 1.922 1.918 1.915 1.900 1.898 1.882
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 16.604 16.486 16.412 16.357 16.317 16.300 16.712 16.631 16.613 16.593 16.546 16.519 16.490
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 64.558 65.717 65.848 65.564 65.440 65.350 65.487 65.106 64.776 64.700 65.130 64.968 64.899
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - - - - - - - - - 7.969 8.071 8.064 8.057
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - - - - - - - - - 2.399 2.396 2.400 2.399
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14.820 14.747 14.491 14.471 14.451 14.434 14.695 14.708 14.677 - - -  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.050 15.041 15.013 14.896 14.857 14.839 15.395 15.387 15.324 15.219 15.216 15.205 15.249
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - - - - - - - 170.721 170.546 170.508 170.520
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.811 2.788 2.949 2.949 2.945 2.942 3.073 3.052 3.046 - - -  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - - - - - - - - - 790 789 792 819
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - - - - - - - - - 7.175 7.171 7.166 7.159
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 178.895 178.616 178.593 178.464 178.379 178.394 179.091 178.266 178.163 - - -  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 79.533 79.023 78.958 78.814 78.704 78.583 78.655 78.211 78.039 77.963 77.899 77.832 77.679
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - - - - - - - - - 4.521 4.508 4.505 4.498
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.811 6.783 6.800 6.788 6.750 6.735 6.756 6.730 6.714 6.718 6.787 6.780 6.790
ΟΤΑ 81.810 81.325 81.442 81.260 81.134 81.151 81.918 82.077 82.227 82.601 82.583 82.564 82.556
ΑΡΓΙΑ 916 915 926 914 918 863 - - - - - -  
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 4.587 4.465 4.364 4.411 4.442 4.083 - - - - - -  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 2.313 1.131 894 1.007 1.095 988 - - - - - -  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 576.856 575.093 574.803 573.958 573.309 572.546 569.630 567.816 567.069 566.828 567.095 567.197 566.913
                           
Β. Έκτακτο Προσωπικό (Εκτός ΝΠΙΔ)
  2014 2015
Είδος εργασιακής σχέσης Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 60.692 61.550 63.255 64.230 65.959 67.278 48.422 41.524 49.939 48.709 56.169 61.387 63.646
Μετακλητοί 1.888 994 845 1.125 1.233 1.431 1.680 1.673 1.676 957 1.578 1.814 1.901
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 62.580 62.544 64.100 65.355 67.192 68.709 50.102 43.197 51.615 49.666 57.747 63.201 65.547
 
Αιρετοί 6.188 6.146 6.423 6.552 6.643 6.761 6.863 6.934 6.723 6.746 6.962 7.104 7.149
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 1.003 1.072 1.099 1.135 1.161 1.183 1.190 1.184 1.198 1.138 1.158 1.174 1.124
                           
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  10.957 11.171 11.695 12.045 12.834 13.493 13.514 12.900 12.335 11.564 11.577 12.073 12.730
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
1. Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ ’ και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
2. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
3. Περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ωρομίσθιους και επί θητεία χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης, τους αιρετούς, τους μετακλητούς υπαλλήλους καθώς και λοιπές κατηγορίες μισθοδοτούμενων (πρακτική άσκηση κ.α.) 
4. Επισημαίνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 
5. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
6. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. 
7. Από το τέλος του 2012 το Μητρώο Μισθοδοτούμενων έχει διασυνδεθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι απογραφής είναι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό αλλά λαμβάνουν αποδοχές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως εκ τούτου, η διασύνδεση οδήγησε στην απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
8. Από τον Ιούνιο 2015 και έπειτα, το προσωπικό που τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας και οι μετακινήσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί, εμφανίζεται στο φορέα που ανήκει. 
                           
Γ. Τακτικό προσωπικό ΝΠΙΔ
  2014 2015
  Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
              31.935 31.804 31.489 31.568 31.798 33.592 33.571
                           
Γ. Έκτακτο προσωπικό ΝΠΙΔ
Κατηγορία 2014 2015
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι             11.804 11.613 11.491 11.272 11.134 10.927 10.772
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης             1.728 1.721 1.733 1.751 1.752 1.736 1.748
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις              1.259 1.223 1.220 1.203 1.202 1.258 1.282