Τακτικό Προσωπικό
Κατηγορία 2013 2014
2014 Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 113 114 111 111 110 110 110 111 111 111 110 110 110
ΒΟΥΛΗ 1.186 1.186 1.184 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.182 1.181 1.178 1.177 1.169
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.741 1.741 1.744 1.750 1.753 1.791 1.791 1.779 1.779 1.774 1.767 1.765 1.752
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 449 446 445 446 446 446 445 439 439 437 435 434 419
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 822 815 811 902 902 897 902 901 817 807 803 803 809
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7.563 7.479 7.456 7.439 7.422 7.405 7.372 7.350 7.317 7.286 7.254 7.226 7.210
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 88.347 88.188 88.058 88.065 87.884 87.684 87.469 87.297 87.151 87.044 87.073 87.048 87.067
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.685 1.670 1.669 1.664 1.656 1.679 1.678 1.665 1.691 1.690 1.683 1.677 1.652
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 177.547 177.391 177.499 177.385 177.289 177.225 173.840 171.974 171.345 171.876 171.946 171.784 171.685
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 830 823 820 815 812 806 800 796 789 786 787 782 769
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15.836 15.704 15.699 15.488 15.474 15.442 15.408 15.341 15.287 15.196 15.156 15.120 15.050
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2.004 1.998 2.013 1.984 1.978 1.989 1.991 1.985 1.980 1.973 1.969 1.955 1.945
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 86.063 85.442 77.878 77.726 81.663 82.389 81.986 81.716 81.466 81.180 80.833 80.464 79.533
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 4.597 4.567 4.565 4.561 4.552 4.534 4.516 4.499 4.493 4.487 4.472 4.463 4.415
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 654 654 652 652 653 653 648 642 641 638 642 639 639
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.233 15.189 15.213 15.245 15.255 15.265 15.629 15.719 15.713 15.617 15.726 15.735 15.686
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 17.150 17.045 16.961 16.931 16.530 16.779 16.743 16.661 16.733 16.790 16.757 16.720 16.604
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 132 132 132 131 130 129 129 129 127 127 123 123 120
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.124 8.147 8.151 8.137 8.102 8.079 8.065 8.050 8.042 8.027 8.012 8.004 7.987
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 62.722 62.692 62.823 62.849 62.605 62.519 62.376 61.979 63.063 63.306 63.003 63.150 62.990
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.155 2.146 2.139 2.136 2.135 2.129 2.119 2.106 2.097 2.093 2.073 2.068 2.042
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 831 821 818 814 809 803 798 789 788 782 778 774 766
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.454 6.381 6.523 6.594 6.575 6.579 6.589 6.865 6.854 6.835 6.789 6.786 6.811
ΟΤΑ 84.541 84.198 84.139 83.956 83.750 83.996 83.803 83.823 83.568 83.119 82.519 82.274 81.810
ΑΡΓΙΑ 964 950 933 930 925 910 912 903 908 906 911 922 916
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.634 10.511 17.834 17.639 10.929 5.828 5.543 4.966 4.879 4.848 5.027 4.929 4.587
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 830 799 807 815 909 3.660 3.433 3.730 3.164 2.456 2.601 2.400 2.313
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 599.207 597.229 597.077 596.347 592.430 590.908 586.277 583.397 582.424 581.372 580.427 579.332 576.856
                           
Αριθμός Μισθοδοτούμενων - Λοιπές κατηγορίες
2013 2013 2014
Είδος εργασιακής σχέσης Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 56.855 57.922 58.817 60.152 61.897 63.009 62.652 49.535 49.434 53.372 57.942 58.575 60.692
Μετακλητοί 1.901 1.914 1.939 1.949 1.923 1.910 1.701 1.756 1.788 1.676 1.809 1.820 1.888
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 58.756 59.836 60.756 62.101 63.820 64.919 64.353 51.291 51.222 55.048 59.751 60.395 62.580
 1/ Οι εγκρίσεις προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού που η μισθοδοσία τους επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό βαίνουν μειούμενες. Η αυξητική τάση που παρατηρείται στην αντίστοιχη κατηγορία οφείλεται στην αύξηση των απασχολούμενων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Βάσει των εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί έως το τέλος του 2013, ο αριθμός υπαλλήλων για αυτήν την κατηγορία εκτάκτου προσωπικού εκτιμάται  σε περίπου 45.000.
Αιρετοί 13.252 13.159 13.102 13.098 13.103 13.099 13.005 12.974 12.860 4.090 5.540 5.916 6.188
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 662 687 762 782 826 856 863 896 897 867 889 964 1.003
                           
                           
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  8.361 8.703 9.326 9.903 10.433 10.905 10.634 9.660 9.949 9.908 10.075 10.728 10.957
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
                           
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου /1                          
/1 Η ένταξη τους στην Απογραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.                          
                           
1. Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ ’ και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
2. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
3. Περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ωρομίσθιους και επί θητεία χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης, τους αιρετούς, τους μετακλητούς υπαλλήλους καθώς και λοιπές κατηγορίες μισθοδοτούμενων (πρακτική άσκηση κ.α.) 
4. Επισημαίνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 
5. Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
6. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
7. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται αναδρομικά.
8. Από το τέλος του 2012 το Μητρώο Μισθοδοτούμενων έχει διασυνδεθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι απογραφής είναι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό αλλά λαμβάνουν αποδοχές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως εκ τούτου, η διασύνδεση οδήγησε στην απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
9. Στην κατηγορία έκτακτο προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για την ακριβέστερη αποτύπωση των στοιχείων.
10. Η εμφανιζόμενη αύξηση στην κατηγορία «Αιρετοί» οφείλεται στην συμπερίληψη όλων των κατηγοριών των Αιρετών μετά την διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. 
11.  Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια κάθε μήνα και συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, δεν εμφανίζονται στην κατηγορία "Κινητικότητα"