Τακτικό Προσωπικό
Κατηγορία 2012 2013
2013 Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 98 97 97 97 97 96 97 98 99 99 112 112 113
ΒΟΥΛΗ 1.223 1.177 1.189 1.188 1.188 1.187 1.189 1.189 1.189 1.189 1189 1186 1186
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.766 1.763 1.763 1.762 1.759 1.762 1.756 1.770 1.772 1.763 1.768 1.765 1.741
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 506 502 502 499 498 495 481 480 478 470 464 453 449
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 933 922 921 919 916 917 915 908 856 849 839 830 822
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ               8.021 7.988 7.917 7.848 7.654 7.563
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 92.784 92.381 91.861 91.578 91.277 90.586 90.397 90.155 89.907 89.384 88.858 88.542 88.347
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ               1.844 1.840 1.833 1.794 1.719 1.685
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               183.815 179.922 178.816 178.714 177.546 177.547
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 974 952 970 961 956 959 953 951 955 937 879 837 830
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 17.470 17.293 17.218 17.183 17.146 17.100 17.034 16.948 16.842 16.668 16.090 15.999 15.836
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2.065 2.051 2.051 2.029 2.041 2.043 2.044 2.044 2.033 2.029 2.024 2.015 2.004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 94.164 93.580 93.492 93.229 90.390 90.164 89.883 89.625 89.292 87.142 86.551 87.483 86.063
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ               5.404 5.393 5.367 5.077 4.645 4.597
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 677 673 672 672 671 670 668 666 665 662 659 658 654
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.329 15.272 15.236 15.208 15.204 15.183 15.125 15.317 15.324 15.295 15.375 15.291 15.233
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 16.458 16.094 15.699 15.728 18.215 18.154 18.007 17.896 17.998 17.916 17.615 17.267 17.150
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 136 135 135 135 135 132 132 138 137 137 135 135 132
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.471 8.425 8.357 8.339 8.310 8.303 8.264 8.259 8.239 8.204 8.164 8.138 8.124
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 64.074 63.986 63.846 63.644 63.542 63.475 63.255 63.438 63.301 63.218 62.979 62.890 62.722
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.432 2.414 2.412 2.406 2.394 2.386 2.374 2.363 2.350 2.332 2.277 2.178 2.155
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.052 1.050 1.044 1.039 1.035 1.034 1.026 1.013 1.010 998 964 843 831
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.786 6.721 6.718 6.717 6.705 6.694 6.669 6.639 6.621 6.581 6.549 6.517 6.454
ΟΤΑ 94.386 93.922 93.769 93.574 93.289 93.086 92.872 91.462 90.194 87.081 86.146 85.651 84.541
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 8.160 8.071 8.091 8.077 7.361 7.345 7.332            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 195.667 195.436 195.269 195.227 195.774 195.573 194.336            
ΑΡΓΙΑ 834 877 880 902 943 960 964 950 959 952 977 967 964
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.288 2.004 1.927 1.929 1.865 1.861 1.858 1.092 4.097 8.316 10.583 10.856 10.634
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 381 305 334 229 192 194 1.241 1.784 1.262 2.054 1.380 1.204 830
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 629.114 626.103 624.453 623.271 621.903 620.359 618.872 614.269 610.723 608.209 606.010 603.381 599.207
                           
Αριθμός Μισθοδοτούμενων - Λοιπές κατηγορίες
2013 2012 2013
Είδος εργασιακής σχέσης Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 1/ 54.150 55.020 56.002 56.732 58.390 59.964 46.130 46.321 45.496 46.360 53.488 54.455 56.855
Μετακλητοί 1.855 1.753 1.782 1.788 1.764 1.768 1.649 1.648 1.700 1.754 1.741 1.873 1.901
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 56.005 56.773 57.784 58.520 60.154 61.732 47.779 47.969 47.196 48.114 55.229 56.328 58.756
 1/ Οι εγκρίσεις προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού που η μισθοδοσία τους επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό βαίνουν μειούμενες. Η αυξητική τάση που παρατηρείται στην αντίστοιχη κατηγορία οφείλεται στην αύξηση των απασχολούμενων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Βάσει των εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί έως το τέλος του 2013, ο αριθμός υπαλλήλων για αυτήν την κατηγορία εκτάκτου προσωπικού εκτιμάται  σε περίπου 45.000.
Αιρετοί 12.031 12.171 12.275 12.572 12.840 12.915 13.029 13.074 13.102 13.132 13.163 13.280 13.252
Πρόεδροι/Μέλη Δ.Σ./Οργανα Διοίκησης 482 505 519 533 559 568 590 588 591 627 641 644 662
                           
Λοιπές ειδικές περιπτωσεις  3.413 4.292 4.801 5.537 5.961 6.411 6.582 6.079 6.084 6.131 6.588 7.793 8.361
Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες, αν και δεν αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, αποτυπώνονται στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) για λόγους πληρότητας της συνολικής εικόνας, δεδομένης μάλιστα της υποχρέωσης πληρωμής τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως φυσικά πρόσωπα σε πρακτική άσκηση ή μαθητεία ή επαγγελματική κατάρτιση, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστικές αποφάσεις, εκπαιδευτές, θεραπαινίδες ΥΕΘΑ, ιδιώτες μέλη επιτροπών, σχολικοί τροχονόμοι, υπότροφοι)
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου /1                          
/1 Πρόκειται να ενταχθούν στην Απογραφή                          
                           
1. Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ ’ και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
2. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
3. Περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ωρομίσθιους και επί θητεία χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης, τους αιρετούς, τους μετακλητούς υπαλλήλους καθώς και λοιπές κατηγορίες μισθοδοτούμενων (πρακτική άσκηση κ.α.) 
4. Επισημαίνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο  πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. 
5. Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
6. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
7. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται αναδρομικά.
8. Από το τέλος του 2012 το Μητρώο Μισθοδοτούμενων έχει διασυνδεθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι απογραφής είναι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό αλλά λαμβάνουν αποδοχές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως εκ τούτου, η διασύνδεση οδήγησε στην απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
9. Στην κατηγορία έκτακτο προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για την ακριβέστερη αποτύπωση των στοιχείων.
10. Η εμφανιζόμενη αύξηση στην κατηγορία «Αιρετοί» οφείλεται στην συμπερίληψη όλων των κατηγοριών των Αιρετών μετά την διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. 
11.  Υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατά τη διάρκεια κάθε μήνα και συνταξιοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, δεν εμφανίζονται στην κατηγορία "Κινητικότητα"