Ετήσια Στατιστικά

  Επιλέξτε πληροφορία:

 πλήθος υποθέσεων ανά ΚΕΠ

 πλήθος υποθέσεων ανά υπηρεσία

 πλήθος υποθέσεων ανά Περιφέρεια

 οι 10 δημοφιλέστερες υπηρεσίες

 τα 10 ΚΕΠ με την μεγαλύτερη κίνηση

 Συγκριτικά στοιχεία Υπηρεσιών 2014-2018
Τελευταία ενημέρωση 31/12/2019