Μηνιαία Στατιστικά

  Επιλέξτε πληροφορία:

 πλήθος υποθέσεων ανά ΚΕΠ

 πλήθος υποθέσεων ανά υπηρεσία

 πλήθος υποθέσεων ΚΕΠ ανά υπηρεσία

 διακύμανση πλήθους υποθέσεων ανά ΚΕΠ και υπηρεσία

 πλήθος υποθέσεων υπηρεσιών ανά ΚΕΠ

 πλήθος υποθέσεων ανά Περιφέρεια

 οι 10 δημοφιλέστερες υπηρεσίες

 τα 10 ΚΕΠ με την μεγαλύτερη κίνηση

 Μηνιαία κίνηση ΚΕΠ ανά ώρα


Τελευταία ενημέρωση 31/12/2019