1. Στατιστικά Στοιχεία
    Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον παρόντα ιστότοπο, επιλέγοντας Μηνιαία ή Ετήσια Στατιστικά, για να δείτε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω των παρεχόμενων καναλιών διεκπεραίωσης. Επιλέξτε «Σχετικά» για να δείτε διευκρινίσεις για τα στατιστικά που παρουσιάζονται.

Πλήθος υποθέσεων για το διάστημα Ιανουάριος - Δεκέμβριος
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που διεκπεραιώθηκαν από την Πύλη